Marxa de Sant Pau 2019

INSCRIPCIÓ OBERTA: SANT POL DE MAR, Bazar JAUME PERA C/. Nou, 50
CALELLA , XOC L'ESPORT , C/. Església , 80
CANET DE MAR , CAFETERIA FLAMA DEL CANIGÓ, Rda. Dr. Anglès, 2

PRE-INSCRIPCIÓ , fen ingres al compte corrent de LA CAIXA ES63 2100 0212 1102 0037 9052 (S'ha de presentar full d´ ingrés per recollir butlletes)


Diptic 35a MARXA DE SANT PAU a Marxa de Sant Pau